Menu

Phone Set-Up

Papano ayusin ang Internet settings

Madali lang mag-inChernet! Lahat ng Cherry Mobile smart phones and bundled phones ay naka-provision na
with APN settings. Ang ibig sabihin nito, just turn on your data connectivity at pwede ka nang mag-internet!

Kung sakaling hindi automatic ang pag set-up ng internet, sundan lamang ang instructions na ito for a manual
set-up on your Cherry Mobile Phone. Don’t panic, madali lang,

loader